SIOSZ Elnökségi ülés 2019.06.06.

2019. június 6. napján a Sportiskolák Országos Szövetsége megtartotta ide harmadik elnökségi ülését. Az elnökségi ülésen az alábbi napirendek kerültek megtárgyalásra:

1. Tájékoztató a 2017/2018-es tanév II. félévére, a 2018/2019-es tanév I. és II. félévére vonatkozó támogatások folyamatáról, az elszámolások tapasztalatairól 

2. A 2019/2020-as tanév I. félévi támogatási szerződéseinek előkészítése, különös tekintettel a támogatások feltételeire, támogatott iskolák kiválasztásának folyamatára 

3. Javaslat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, illetve sportiskolai kerettanterv módosítására 

4. Tájékoztató a köznevelési típusú sportiskolák látogatásainak tapasztalatairól 

5. Javaslat a köznevelési és egyesületi sportiskolák eredményességét díjazó rendszer kialakítására, a SIOSZ Gála megrendezésének lehetőségeire 

6. Tájékoztató a SIOSZ 2019. I. félévi munkájáról 

7. A SIOSZ II. félévi munkatervének elfogadása 

8. Egyebek.

A SIOSZ Iroda tájékoztatása alapján a támogatások elszámolása az intézmények részéről folyamatos a felmerülő kérdéseket az iroda munkatársai kezelni tudják. A 2019-es évre vonatkozó támogatások kérdésében az elnökségi tagok teljes egyetértésben rögzítették, hogy meg kell gyorsítani az EMMI-vel kötendő támogatási szerződések megkötésének folyamatát. 

A SIOSZ Iroda munkatársai a 2-4. napirendi pontokkal összefüggésben tájékoztatták az elnökséget az iskolák által tett adatszolgáltatás, az iskolákkal a félév folyamán folytatott beszélgetések és az iskolalátogatások tapasztalatiról. A tapasztalatok és az igények alapján javasolták az elnökség részére, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, illetve sportiskolai kerettanterv aktualizálása céljából hozzanak létre egy munkabizottságot. Az elnökség kérte a SIOSZ Irodát , hogy június közepéig a nyári szabadságolások előtt már kerüljön sor legalább egy munkabizottsági ülésre. Az elnökség továbbá felkérte a SIOSZ Irodát, hogy az országban működő, de a SIOSZ és az EMMI nyilvántartásában  nem szereplő köznevelési típusú sportiskolákat térképezze fel.

A SIOSZ Gála kapcsán Tóth József SIOSZ Irodavezető tájékoztatása alapján az elnökség akként döntött hogy 2020 elején tartják a következő SIOSZ Gálát és egyben kérték a SIOSZ Irodát, hogy a díjazásra vonatkozó feltételeket dolgozzák ki.

Az elnökség 2019. június 06-i határozatai

18/2019 (VI.06.)Elnökség 2019. június 6. napi ülés napirendjének jóváhagyásáról.

19/2019 (VI.06.)2016/2017-es tanév II. félévére, 2017/2018-es tanév I. és II. félévére, a 2018/2019-es tanév I. és II. félévére vonatkozó támogatási időszakokról és 2019-es évre vonatkozó támogatási szerződés megkötésének állapotára vonatkozó tájékoztató elfogadása.

20/2019 (VI.06.)SIOSZ Iroda felkérése az iskolafenntartók felkeresésére és az országban működő sportiskolák feltérképezésére továbbá a SIOSZ Iroda közreműködésével az elnök és az alelnök felkérése az EMMI SFÁT-tal történő egyeztetésre a sportiskolai kör bővítéssel összefüggésben.

21/2019 (VI.06.)a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, illetve sportiskolai kerettanterv módosítására vonatkozó szakmai anyag előkészítésére munkacsoport létrehozása.

22/2019 (VI.06.)Köznevelési típusú sportiskolák látogatásainak tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadása.

23/2019 (VI.06.)SIOSZ Iroda felkérése a SIOSZ Gála megrendezésére és a köznevelési és egyesületi sportiskolák eredményességét díjazó rendszer kialakítására vonatkozó javaslat részletszabályainak kidolgozására.

24/2019 (VI.06.)SIOSZ 2019. I. félévi munkájáról szóló tájékoztató elfogadása.

25/2019 (VI.06.)SIOSZ 2019. II. félévi munkatervének elfogadása