Elszámolás és támogatás előkészítés

Elszámolás és támogatás előkészítés

A köznevelési típusú sportiskoláknak a sportiskolai program megvalósítására a 2018/2019-es tanévre biztosított támogatások félévenkénti elszámolása jelenleg is gőzerővel folyik, ugyanakkor megkezdődött a 2019/2020-as tanév támogatásainak előkészítése.

Az előző tanév első felére vonatkozóan a megjelölt határidőre, 2019. június 30-ig valamennyi iskolafenntartó beküldte a szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve 13-an kértek határidő módosítást.

A támogatási szerződésben rögzített, a biztosított források felhasználására vonatkozóan 34 iskola 36 alkalommal kért módosítást. Az elszámolásokat végeredményben mind a 75 támogatott iskola esetében elfogadtuk.

A 2018/2019-es tanév második félévében 2019. augusztus 31-volt a felhasználási határidő és szeptember 30-ig várjuk az elszámolásokat. 

Az új tanévre vonatkozóan, hosszú után végre úgy tűnik minden feltétel adott ahhoz, hogy az iskolafenntartókkal megfelelő időben és tartalommal lehessen megkötni a támogatási szerződéseket.

Mik ezek a feltételek?

•A köznevelési típusú sportiskolák 2018/2019-es tanévben bevezetett merőben új támogatási rendszerével összefüggő tapasztalatok, az érintettek visszajelzései alapján kedvezően alakultak.

Bővültek az elosztás szempontjai, hét kritérium alapján alakulnának ki a támogatási összegek.

Tartalmi szempontból komplexebb módon a sport és a közoktatási jellegű kritériumok együttesen jelennek meg. A bevezetett változások összességében jobban tükrözik a köznevelési típusú sportiskolák sajátosságait, megfelelő alapot jelentenek az iskolánkénti támogatási összegek meghatározására.

•A 2019. évre az EMMI vel megkötött „Támogatói okirat” biztosítja a 2019/2020-as tanév első félévére vonatkozó költségvetési forrásokat.

•Megkezdtük a támogatások kialakításához nélkülözhetetlen intézményi adatbázis kialakítását.


A fenti feltételek következtében minden esély meg van arra, hogy hosszú idő, több év után végre megfelelő időpontban, az adott félév megkezdését követően, a támogatott időszak (várhatóan 2019. szeptember 1-2020 február 28.) első szakaszában tudjuk megkötni az iskolafenntartókkal a támogatási szerződéseket.

A támogatások felosztását megalapozó adatbázist az előző tanévre vonatkozóan direkt módon az iskoláktól kértük be.

Az idei évre átalakult, cizelláltabb lett az adatbekérés. 

Időközben ugyanis folyamatos és kiváló együttműködést sikerült kialakítani mind a Klebelsberg Központtal, mind pedig a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (NSZFH). Mindkét esetben közös cél a sportiskolai program hatékony, szakmailag megalapozott működtetése, a különböző fenntartású intézményekben egyaránt. Ehhez mindkét szervezet jelentős támogatást tud számunkra biztosítani. Ezek közül kiemelkedően fontos együttműködés valósulhat meg az iskolai adatbázisok kiépítésében. A Klebelsberg Központ a saját csatornáin valamennyi tankerületi központtól bekérte a köznevelési típusú sportiskolákra vonatkozó alap adatokat. Az NSZFH pedig a szakképzési centrumok tagintézményei vonatkozásában tette meg ugyanezt. Ezeket az adatokat fogja kiegészíteni a SIOSZ által közvetlenül az iskoláktól bekért, a 2018/2019-es tanévhez kapcsolódó diákolimpiai eredményesség. 

A fenti intézményeken túli, jellemzően egyházak és a felsőoktatási intézmények által fenntartott intézmények esetében mindkét adattípust közvetlenül az iskoláktól kértük meg.

Ezek a változások reményeink tovább gyorsítják és pontosítják az adatok összegzését, továbbá módot adnak arra is, hogy a jelenleg támogatásban részesülő iskolákon kívül megismerjük azoknak az iskolák az adatait is, akik jelenleg még nem tagjai a támogatott körnek. 

Ez annál is inkább nélkülözhetetlen, mert kedvező esetben a 2020/2021-es tanévtől az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával közösen tudjuk megteremteni a támogatott iskolák száma bővítésének feltételeit.

Az adatbekéréseket követően szeptember második felében nyílhat mód az egységes adatbázis kialakítására, melyből a megfelelő kritériumok súlyozott módon történő figyelembe vételével tudunk javaslatot tenni az iskolánkénti támogatási összegekre vonatkozóan.